14/5 ม.10 ถนนภูเขียว - ชุมแพ  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ภัตตาคารอ๊อดดาวเงิน ชุมแพ 
Chumphae Restaurant
14/5 ม.10 ถนนชุมแพ - ภูเขียว อ.ชุมแพ    จ.ขอนแก่น 40130  
บริการอาหารไทย จีน ฝรั่ง
บริการรับจัดอาหารโต๊ะจีนทั้งในและนอกสถานที่ อาหารบุฟเฟ่ต์
ทั้งในและนอกสถานที่ ประชาธิปไตยประชาชนลาว และ กัมพูชา
มีห้องประชุมจัดเลี้ยง  พร้อมคาราโอเกะไว้บริการท่าน

www.daowngernrestaurant.com
โทร 043-312043  แฟกส์ 043 - 386565
081-9752780  089 - 7104709

 

 

ภัตตาคารอ๊อดดาวเงิน ชุมแพ 
Chumphae Restaurant
WYSIWr on MySpace
WYSIWYG Web Builder on Facebook
WYSIWYG Web Builder on Twitter
WYSIWYG Web Builder on YouTube