รายการอาหารโตีะจีน
14/5 ม.10 ถนนภูเขียว - ชุมแพ  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
รายการอาหารโตีะจีนอาหารเจ
รายการอาหารโตีะจีน ราคา 1,500 บาท
รายการอาหารโตีะจีน ราคา 1,700 บาท
รายการอาหารโตีะจีน ราคา 2,200 บาท
รายการอาหารโตีะจีน ราคา 2,500 บาท
รายการอาหารโตีะจีน ราคา 3,200 บาท
รายการอาหารโตีะจีนอาหารเจ ราคา 1,500 บาท
รายการอาหารโตีะจีนอาหารเจ ราคา 2,000 บาท