14/5 ม.10 ถนนภูเขียว - ชุมแพ  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
บริการ
รับจัดอาหารโต๊ะจีนทั้งในและนอกสถานที่
อาหารบุฟเฟ่ต์ ทั้งในและนอกสถานที่
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และ กัมพูชา
มีห้องประชุมจัดเลี้ยง  พร้อมคาราโอเกะ
ไว้บริการท่าน
043-312043    แฟกซ์ 043 - 386565
081-9752780             089 - 7104709
โทร.