รายการอาหารโตีะจีน ราคา 1,500 บาท
รายการอาหารอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ กรุณาแฟกซ์ยืนยันการจองกลับมาที่ 043-386565
ขอขอบคุณที่มาใช้บริการ
1. ข้าวเกรียบมโนราห์
2. ออเดิร์ฟ
3. กระเพาะปลาน้ำแดง
4. ยำรวมมิตรทะเล
5. ข้าวผัดปู
6. เป็ดอบยอดผัก
7.ไก่ตุ๋นเครื่องยาจีน
8. ลำใยกระป๋อง
14/5 ม.10 ถนนภูเขียว - ชุมแพ  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130